“БҮХ НИЙТИЙН ҮНЭЛГЭЭ” ТӨСЛИЙН ХОЁР ДАХЬ СУРГАЛТ БОЛНО