ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БОСГО ОНООГ ТОГТООЛОО