“ИРЭЭДҮЙН ЭЗЭД” БАЙГАЛИЙН УХААНЫ АНХДУГААР ОЛИМПИАДЫН УДИРДАМЖ