БАГШ НАР БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ЧУХАЛЧИЛЖ БАЙНА