БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, АРГАЗҮЙН ГАРЫН АВЛАГА НОМ БЭЛЭН БОЛЛОО