ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТТАЙ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН “ШИНЭ ЭРИН”, “ШИНЭ ЭХЛЭЛ”, “МОНГОЛ ТЭМҮҮЛЭЛ” СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХ ХҮСЭЛТЭЙ СУРАГЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.