ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШИНЭЧЛЭЛ БУЮУ ОЮУТНЫ СУРАХ ҮЙЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ