“ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ – 2017” НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО