СОНСООД ОЙЛГОХ ЧАДВАР ШАЛГАСАН ЖИШИГ ДААЛГАВАРТАЙ ТАНИЛЦААРАЙ