ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ҮНЭЛЭХ, САЙЖРУУЛАХ СЭДЭВТЭЙ СУРГАЛТ ЯПОН УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА