2024 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онлайн бүртгэл 02-р сарын 19-ны өдөр эхэлнэ.