“ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ”-НИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ СЕМИНАР БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ