2023 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалт “ГАЗАР ЗҮЙ” хичээлийн даалгаврууд