2023 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалт “ХИМИ” хичээлийн даалгаврууд