ХӨДӨӨ ОРОН НУТГИЙН ХУВААРЬ СОНГОЛТОД ОНЛАЙН ПРОГРАМ АШИГЛАНА