”2006 – 2010 ЭЕШ-ын даалгаварууд ” номын залруулга