2022 он Элсэлтийн ерөнхий шалгалт “НИЙГЭМ СУДЛАЛ” хичээлийн даалгаврууд