2022 он Элсэлтийн ерөнхий шалгалт “ТҮҮХ” хичээлийн даалгаврууд