“Элсэлтийн ерөнхий шалгалт – 2022” бүртгэл үргэлжилж байна