“БОЛОВСРОЛЫН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ, АРГА ЗАМ 2022” эрдэм шинжилгээний хурал болж байна