“Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын зохион байгуулалт”-ын талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өглөө