Боловсролын ерөнхий хууль болон түүнийг дагалдан гарах хуулийн төслүүдийг УИХ-д өргөн барихыг дэмжлээ