Боловсролын салбар төсвийн цахим шилжилт хийснээр нэг тэрбум төгрөг хэмнэж байна