12-р ангийн сурагчдад сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгч эхэллээ