ЭЕШ-тай холбоотой цаг үеийн асуудлаар мэдэгдэл хийлээ