920 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга баригдаж дууслаа