Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7011 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7577 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг хэрэглэх арга зүй, аргачлалыг таниулах цахим сургалт үргэлжилж байна

eec.mn2022-01-04
 Азийн хөгжлийн банкны “Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах” төслийн санхүүжилтээр БШУЯ, БҮТ-өөс “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур, зөвлөмжийг танилцуулах, шалгуурыг оношлох, явцын, үр дүнгийн үнэлгээнд хэрэглэх арга зүй, аргачлалыг таниулах” цахим сургалтыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 04-07-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн сургалтад бага анги, газар зүй, хими, мэдээллийн технологи, дүрслэх урлаг, дизайн технологи зэрэг судлагдахууны багш, мэргэжилтнүүд оролцож байна.
 Багш, боловсролын байгууллагын ажилтан, судлаачид та бүхэн 🌏🌎🌏 https://ebook.eec.mn/ цахим хуудсаар дамжуулан “Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур”, “Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг хэрэглэх зөвлөмж” гарын авлагыг татаж аваарай.