Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

Онлайнаар сургалт зохион байгуулж байна

eec.mn2020-11-10

KOICA (Korea International Cooperation Agency) олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын дэмжлэгээр БНСУ-ын Боловсролын Хөтөлбөр, Үнэлгээний Институт (KICE)-ээс зохион байгуулж буй “Суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, арга зүй, үнэлгээний чадавхыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт боловсролын салбарын мэргэжлийн байгууллагуудын хүний нөөцийг чадавхжуулах ээлжит сургалтыг 2020 оны 11 сарын 02-10 ны өдрүүдэд онлайнаар зохион байгуулж байна.

Тус сургалтыг БНСУ-ын Боловсролын Хөтөлбөр, Үнэлгээний Институт (KICE)-ээс 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэ удаагийн сургалт нь төвлөрсөн танхим, онлайн орчинд google classroom болон meeting ашиглан шууд холбогдож, уулзалт хийн, видео хэлбэрээр хичээл орох зэргээр онлайн орчинд хамтран ажилласан шинэлэг сургалт болж байгаараа онцлог болж байна.

Энэ удаагийн сургалтад БСШУЯ, БХ, БМДИ, БҮТ, орон нутгийн БСУГ,  ЕБС-ийн төлөөлөл нийт 21 хүн хамрагдаж, чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр, сурагч төвтэй сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалтын орчны өөрчлөлтийг даган сургах бичиг боловсруулж түгээх, хиймэл оюун ухааны мэдээллийн нийгэм дэх сурах бичиг, МХХТ-ийн хөгжил, ирээдүйн төлөөх дэлхийн иргэний боловсрол, багшийн үнэлгээний чадавх, суралцагчийн чадамжийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн сурах-сургахуй, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянах мониторингийн хэрэгсэл хөгжүүлж ашиглах нь зэрэг агуулгын хүрээнд видео лекц сонсож, БНСУ-ын туршлагаас судлан, сургалтад оролцогчид сургалтаас олж авсан мэдлэгтээ тулгуурлан “Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” (action plan) боловсруулж байна. Энэхүү төлөвлөгөөгөө энэ хичээлийн жилд орон нутгийн БСУГ, ЕБС-ийн төлөөлөл болох багийн гишүүд ажиллаж буй сургуульд түшиглэн хэрэгжүүлж ажиллах юм.