Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

БАГА БОЛОВСРОЛЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД ТУРШЛАГА СОЛИЛЦЛОО

eec.mn2018-05-14

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Боловсролын түвшин, чиглэл тус бүрээр үнэлгээний систем, шалгуур, аргачлалыг хянан сайжруулж, үйлчилгээний чанар, үр дүнг эцэг эх, сурагчдын оролцоотой үнэлэх боломжтой болгох” зорилт тусгасан. Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын үнэлгээний төвөөс боловсролын үнэлгээний олон улсын чиг хандлага, үнэлгээний төрөл бүрээр даалгавар боловсруулах арга зүй, суралцагчийн зан төлөв, хандлагыг үнэлэх чиглэлээр сургалт, семинарыг удирдан, дадлага ажлын хүрээнд бага боловсролын үнэлгээ, түүний тулгамдсан асуудлаар шийдэл, гарцыг хэлэлцлээ. Мөн салбарын яамнаас 2018-2018 оны хичээлийн жилийн зорилтын хэрэгжилт, тулгамдсан асуудал, 2018-2019 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлэх ажлын талаар хэлэлцэх сургалт – семинарыг 5 дугаар сарын 21-25-ны хооронд аймаг, нийслэлийн БСУГ-ын дарга, ахлах мэргэжилтэн, ЗДТГ-ын боловсрол хариуцсан мэргэжилтнүүдийн оролцоотой зохион байгуулахаар төлөвлөлөө.