Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ ДААЛГАВАР

eec.mn2017-05-15

Жишиг даалгавар

1. 5-р ангийн математикийн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

2. 5-р ангийн монгол хэлний хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

3. 5-р ангийн байгаль шинжлэл хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

 

4. 9-р ангийн математикийн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

5. 9-р ангийн монгол хэлний хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

6. 9-р ангийн байгалийн ухааны хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

7. 9-р ангийн нийгмийн ухааны хичээлийн даалгавар   ХУВИЛБАР   ТҮЛХҮҮР

 

8. 12-р ангийн математикийн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

9. 12-р ангийн монгол хэлний хичээлийн даалгавар   ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

10. 12-р ангийн нийгмийн ухааны хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР ТҮЛХҮҮР

11. 12-р ангийн газарзүйн хичээлийн даалгавар   ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

12. 12-р ангийн физикийн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР ТҮЛХҮҮР

13. 12-р ангийн англи хэлний хичээлийн даалгавар   ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

14. 12-р ангийн химийн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

15. 12-р ангийн биологийн хичээлийн даалгавар   ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

15. 12-р ангийн орос хэлний хичээлийн даалгавар   ХУВИЛБАР  ТҮЛХҮҮР

 

Анхааруулга:

Хэрвээ татаж авсан файл нь танигдахгүй байвал

PDF уншигч

програм татаж авна уу.