Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

УЛСЫН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

eec.mn2017-04-27

ЗОРИЛГО

Улсын шалгалтын зорилго нь үндэсний хэмжээнд бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын төгсөх ангийн суралцагчдын мэдлэг, чадварын түвшин, боловсролын чанарыг үнэлэхэд оршино.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ХУГАЦАА

Улсын шалгалтад 2016-2017 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 5, 9, 12-р анги төгсөгчид хамрагдана. Улсын шалгалт орон даяар Улаанбаатар хотын цагаар нэгэн зэрэг зохион байгуулагдана.

Шалгалтын хуваарь:

5 дугаар анги

Монгол хэл:                             2017 оны 05 дугаар сарын 22 өдөр 11 цагт

Математик:                              2017 оны 05 дугаар сарын 24 өдөр 11 цагт

Байгаль шинжлэл:                  2017 оны 05 дугаар сарын 26 өдөр 12 цагт

9 дүгээр анги

Монгол хэл:                             2017 оны 05 дугаар сарын 25 өдөр 11 цагт

Математик:                              2017 оны 05 дугаар сарын 26 өдөр 10 цагт

Байгалийн ухаан:                    2017 оны 05 дугаар сарын 29 өдөр 10 цагт

Нийгмийн ухаан:                     2017 оны 05 дугаар сарын 30 өдөр 10 цагт

12 дугаар анги

Монгол хэл:                              2017 оны 05 дугаар сарын 24 өдөр 10 цагт

Математик:                              2017 оны 05 дугаар сарын 25 өдөр 10 цагт

Сонгосон  агуулгын хичээл:    2017 оны 05 дугаар сарын 26 өдөр 11 цагт

Гадаад хэл:                              2017 оны 05 дугаар сарын 29 өдөр 11 цагт

Улсын шалгалт үргэлжлэх хугацаа

5 дугаар ангийн шалгалт бүр         60 минут

9 дүгээр ангийн шалгалт бүр         80 минут

12 дугаар ангийн шалгалт бүр       100 минут