Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

2015 ОНЫ УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ ДААЛГАВАР

eec.mn2016-02-23

2015 оны улсын шалгалтын жишиг даалгавар

5-Р АНГИ

5-р ангийн байгаль шинжлэл  ТАТАХ  
5-р ангийн байгаль шинжлэлийн үнэлгээ  ТАТАХ  

5-р ангийн математик  ТАТАХ  
5-р ангийн математикийн үнэлгээ  ТАТАХ  

5-р ангийн монгол хэл  ТАТАХ  
5-р ангийн монгол хэлний үнэлгээ  ТАТАХ  

9-Р АНГИ

9-р ангийн байгалийн ухааны шалгалтын дэвтэр-1  ТАТАХ  
9-р ангийн байгалийн ухааны шалгалтын дэвтэр-2  ТАТАХ  
9-р ангийн байгалийн ухааны шалгалтын үнэлгээний схем ТАТАХ  

9-р ангийн математик ТАТАХ  
9-р ангийн математикийн үнэлгээ ТАТАХ  

9-р ангийн монгол хэл ТАТАХ  
9-р ангийн монгол хэлний үнэлгээ ТАТАХ  

9-р ангийн нийгмийн ухааны шалгалтын дэвтэр – 1 ТАТАХ  
9-р ангийн нийгмийн ухааны шалгалтын дэвтэр – 2 ТАТАХ  
9-р ангийн нийгмийн ухааны үнэлгээ ТАТАХ  

 

 

12-Р АНГИ

 

 

12-р ангийн англи хэл  ТАТАХ  
12-р ангийн англи хэлний шалгалтын үнэлгээ  ТАТАХ  

12-р ангийн газарзүй ТАТАХ  
12-р ангийн газарзүйн үнэлгээ ТАТАХ  

МАТЕМАТИК ҮНДЭСНИЙ
12-р ангийн математикийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр 1 ТАТАХ  
12-р ангийн математикийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр 2 ТАТАХ  
12-р ангийн математикийн үндэсний хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ  
МАТЕМАТИК ТУРШИЛТЫН
12-р ангийн математикийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр 1 ТАТАХ  
12-р ангийн математикийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр 2 ТАТАХ  
12-р ангийн математикийн туршилтын хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ  

12-р ангийн монгол хэл ТАТАХ  
12-р ангийн монгол хэлний үнэлгээ ТАТАХ  

12-р ангийн нийгмийн ухааны шалгалтын дэвтэр-1 ТАТАХ  
12-р ангийн нийгмийн ухааны шалгалтын дэвтэр-2 ТАТАХ  
12-р ангийн нийгэм ухааны үнэлгээ ТАТАХ  

12-р ангийн орос хэл ТАТАХ  
12-р ангийн орос хэлний үнэлгээ ТАТАХ  

ФИЗИК ҮНДЭСНИЙ
12-р ангийн физикийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр-1 ТАТАХ  
12-р ангийн физикийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр-2 ТАТАХ  
12-р ангийн физикийн үндэсний хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ  
ФИЗИК ТУРШИЛТЫН
12-р ангийн физикийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр-1 ТАТАХ  
12-р ангийн физикийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр-2 ТАТАХ  
12-р ангийн физикийн туршилтын хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ  

БИОЛОГИ ҮНДЭСНИЙ
12-р ангийн биологийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -1 ТАТАХ  
12-р ангийн биологийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -2 ТАТАХ  
12-р ангийн биологийн үндэсний хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ  
БИОЛОГИ ТУРШИЛТЫН
12-р ангийн биологийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -1 ТАТАХ  
12-р ангийн биологийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -2 ТАТАХ  
12-р ангийн биологийн туршилтын хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ  

ХИМИ ҮНДЭСНИЙ
12-р ангийн химийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -1 ТАТАХ  
12-р ангийн химийн үндэсний хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -2 ТАТАХ  
12-р ангийн химийн үндэсний хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ  
ХИМИ ТУРШИЛТЫН
12-р ангийн химийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -1 ТАТАХ  
12-р ангийн химийн туршилтын хөтөлбөрийн шалгалтын дэвтэр -2 ТАТАХ  
12-р ангийн химийн туршилтын хөтөлбөрийн үнэлгээ ТАТАХ