Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

2014 ОНЫ ЭЕШ-ЫН БЛУПРИНТ

eec.mn2014-06-02
2014 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН БИОЛОГИЙН
ХИЧЭЭЛИЙН БЛУПРИНТ
Ай Танин мэдэхүйн түвшин Нийт
Сэргээн санах Ойлгох Хэрэглэх Задлан шинжлэх Үнэлэх Тоо Хувь
1 Амьд бие махбод 4 5 3 3 2 17 31.5
2 Биологийн төрөл зүйл 4 4 8 3 1 20 37.0
3 Амьд бие махбод – Орчин 3 3 4 6 1 17 31.5
Нийт даалгаврын тоо 11 12 15 12 4 54
Нийт хувь 20 22 28 22 7 100