Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7011 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7577 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

Ололт амжилт

   Бид хуулинд заасан үндсэн чиг үүргийн дагуу үзүүлэх боловсролын үйлчилгээгээ Нээлттэй, Хүртээмжтэй, Мэргэшсэн байдлаар хүргэх стратеги зорилтынхоо хүрээнд боловсролын үнэлгээнд тулгамдаад байсан сэдэв даалгаврын нууцлал, дүн онооны ил тод байдал, үнэлгээний үр дүнд суурилсан эргэх холбоо зэрэг боловсролын талаарх бодлого шийдвэртэй холбоотой олон асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор “Цахим шилжилт”-ийг үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлсэн. Үүнд:

  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тайлангийн систем /www.stat.eec.mn/-ийг бий болгож, хэрэглээнд нэвтрүүлсэн.
  • Цахим технологид суурилсан “Нээлттэй даалгаварын сан” нэвтрүүлсэн.
  • Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр элсэлтийн ерөнхий шалгалтад “Шууд засалтын шилэн технологи”-ийг нэвтрүүлсэн.