Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7011 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7577 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

“Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур”, “Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг хэрэглэх зөвлөмж” гарын авлагыг ebook.eec.mn цахим хаягаас татаж авах боломжтой

eec.mn2022-01-05

2018 онд БСШУС-ын сайдын А/425 дугаар тушаалаар баталсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-ын хэрэгжилтийн хүрээнд Боловсролын үнэлгээний төвөөс “Хичээл сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур”, “Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг хэрэглэх зөвлөмж”-ийг боловсролын түвшин, анги, судлагдахуун бүрээр боловсруулан хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр та бүхэнд хүргэж байна. Багш, боловсролын байгууллагын ажилтан, судлаачид та бүхэн https://ebook.eec.mn/ цахим хуудсаар дамжуулан дээрх гарын авлагыг татан авч өөрийн ажил, судалгаандаа хэрэглэх бүрэн боломжтой.