Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7011 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7577 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

Төсөл, хөтөлбөр

Үндэсний болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран, үндсэн чиг үүргийнхээ дагуу бага, суурь, бүрэн дунд, дээд боловсролтой холбогдох төсөл, хөтөлбөр, TIMSS олон улсын судалгаа, 21 дүгээр зууны чадварыг хөгжүүлэх “Бүх нийтийн үнэлгээг оновчтой болгох нь” зэрэг олон улсын байгууллагуудтай хамтран 20 орчим төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлээд

Одоо хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр:

 

“PISA 2022” ОЛОН УЛСЫН СУДАЛГАА

Монгол Улсын Засгийн Газраас баталсан “ТӨРӨӨС БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО”- /2014-2024/-ын 7 дугаар хэсэгт Сурлагын амжилтын олон улсын чанарын үнэлгээний судалгаанд 2021 онд хамрагдана гэж заасны дагуу дэлхийн банкны санхүүжилтээр “PISA 2022” олон улсын судалгааны төслийг хэрэгжүүлж байна.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙН ҮЕД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ

Уг төслийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт, дэмжлэгээр Боловсролын чанар, хүртээмж, тэгш байдлыг нэмэгдүүлэх олон ажлыг зохион байгуулж байна. Үүний нэг нь 2019 онд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр элсэлтийн ерөнхий шалгалтад “Шууд засалтын шилэн технологи”-ийг нэвтрүүлээд байна.