Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2018-10-31 10:01:20 “ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТ ДУНДГОВЬ АЙМАГТ БОЛНО
2018-10-30 11:35:46 СӨНХ-ийн хөгжлийн түүвэр судалгаа болно
2018-10-24 14:39:46 Сурагчдын амралтын хуваарь
2018-10-19 17:11:34 ЕБС-ийн сургалтын хөтөлбөрийг 10 жилийн циклтэй болгоно
2018-10-19 16:22:31 “Бага боловсролын чанарын үнэлгээг хөгжүүлэх” төсөлд гарын үсэг зурлаа
2018-10-18 11:12:41 Талархал