Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2018-11-02 09:34:23 “Дарханы Ирээдүйн Эзэд” олимпиадын удирдамж
2018-11-01 16:49:17 “Дарханы Ирээдүйн Эзэд” олимпиад болно
2018-11-01 08:59:20 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна
2018-10-31 10:01:32 Хэнтий аймагт сургалт болно
2018-10-31 10:01:20 “ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТ ДУНДГОВЬ АЙМАГТ БОЛНО
2018-10-30 11:35:46 СӨНХ-ийн хөгжлийн түүвэр судалгаа болно