Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2018-11-29 16:05:53 2018-2019 оны хичээлийн жилийн бүтэц, суралцагчдын амралтын хугацаанд өөрчлөлт орлоо
2018-11-28 09:10:29 "Хөтөлбөрт суурилсан даалгавар боловсруулах арга зүй" сургалт болно
2018-11-27 13:14:03 “Даалгавар боловсруулах, даалгаврын сангийн програм ашиглах арга зүй” сургалт боллоо
2018-11-20 10:35:29 “Дарханы Ирээдүйн Эзэд” олимпиад амжилттай боллоо
2018-11-16 16:09:43 СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр үнэлгээний арга зүйн сургалт Өмнөговь аймагт боллоо
2018-11-16 14:56:50 “Хөтөлбөрт суурилсан даалгавар боловсруулах арга зүй” сургалт Өмнөговь аймагт боллоо