Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2018-12-24 15:50:37 СӨБ-ын эрхлэгч, арга зүйч, багш нарт зориулсан сургалт зохион байгууллаа
2018-12-19 13:45:13 ЕБС-ийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журмыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж хэвлэгдэн гарлаа
2018-12-13 09:58:52 2018 оны жилийн эцсийн ажлын тайлангаа танилцууллаа
2018-12-07 12:36:45 Мэндчилгээ
2018-11-29 16:05:53 2018-2019 оны хичээлийн жилийн бүтэц, суралцагчдын амралтын хугацаанд өөрчлөлт орлоо
2018-11-28 09:10:29 "Хөтөлбөрт суурилсан даалгавар боловсруулах арга зүй" сургалт болно