Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2012-02-27 16:36:53 МИДСК-ын 2012 онд оюутан элсүүлэх журам
2011-09-02 15:03:23 ЛАБОРАТОРИ СУРГУУЛИУДАД СУРАЛЦАХ ХҮСЭЛТЭЙ СУРАГЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
2011-08-29 11:47:32 ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЛАБОРАТОРИ СУРГУУЛИУДАД СУРАЛЦАХ ХҮСЭЛТЭЙ СУРАГЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ
2011-08-11 12:55:31 Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай БСШУ-ны сайдын 224 дугаар тушаал
2011-06-16 13:09:51 Төрийн өмчийн лаборатори сургуульд суралцах хүсэлтэй сурагчдыг сонгон шалгаруулалтад урьж байна
2011-06-16 09:50:24 МИДСК-ЫН ГИШҮҮН СУРГУУЛИУДЫН ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ АЖИЛЛАХ ХУВААРЬ