Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2011-08-29 11:47:32 ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЛАБОРАТОРИ СУРГУУЛИУДАД СУРАЛЦАХ ХҮСЭЛТЭЙ СУРАГЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ
2011-08-11 12:55:31 Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай БСШУ-ны сайдын 224 дугаар тушаал
2011-06-16 13:09:51 Төрийн өмчийн лаборатори сургуульд суралцах хүсэлтэй сурагчдыг сонгон шалгаруулалтад урьж байна
2011-06-16 09:50:24 МИДСК-ЫН ГИШҮҮН СУРГУУЛИУДЫН ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ АЖИЛЛАХ ХУВААРЬ
2011-05-26 12:18:56 ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ амжилттай явагдаж дууслаа.
2011-03-22 14:33:23 2006 - 2010 ЭЕШ-ЫН ДААЛГАВАРУУД ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.