Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2011-02-21 15:55:47 2007, 2008, 2009, 2010 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын даалгаврууд 3 -р сарын 1 -ээс худалдаанд гарна.
2011-02-14 15:11:02 2011 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ
2011-02-14 13:55:23 2010 оны оюутан элсүүлэх журам