Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2013-01-30 12:12:28 МЕССЭЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА
2012-09-25 14:26:26 БҮТөв ЗГ-ын 3-р байранд нүүж орлоо
2012-09-10 09:48:48 Лаборатори сургуулийн сонгон шалгаруулалтад тэнцээгүй сурагчдад
2012-08-27 11:42:49 ЛАБОРАТОРИ СУРГУУЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН МЭДЭЭ
2012-06-17 12:15:56 2012 -оны ЭЕШ-ын даалгаваруудын зөв хариу
2012-06-12 09:46:24 2012 оны ЭЕШ явагдаж дууслаа.