Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2013-06-25 11:50:36 7-р сарын 2 - 5 -нд хотын өмнөх оны шалгуулагчдын батламж таараана.
2013-06-24 09:08:29 ЭЕШ 2013 ТҮЛХҮҮР
2013-06-21 15:42:59 Хөдөө орон нутгийн хуваарь сонголтод онлайн програм ашиглана
2013-06-08 16:27:03 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай
2013-06-04 10:34:14 ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ
2013-05-30 12:28:18 Аймгуудын боловсролын газрын дарга нарт