Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2013-02-05 08:34:14 2013 ОНЫ ЭЕШ-ЫН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.
2013-02-01 10:36:08 ЭЕШ-д бүртгүүлэгчдэд зөвлөмж
2013-01-30 12:12:28 МЕССЭЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА
2012-09-25 14:26:26 БҮТөв ЗГ-ын 3-р байранд нүүж орлоо
2012-09-10 09:48:48 Лаборатори сургуулийн сонгон шалгаруулалтад тэнцээгүй сурагчдад
2012-08-27 11:42:49 ЛАБОРАТОРИ СУРГУУЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН МЭДЭЭ