Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2016-12-06 07:53:40 ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ҮНЭЛЭХ, САЙЖРУУЛАХ сэдэвтэй сургалт Япон улсад зохион байгуулагдлаа
2016-08-15 12:50:22 Суралцаxуйг дэмжиx мэргэжлийн байгууллагын чадавxийг бэxжүүлэx төсөл
2016-08-15 12:50:09 Суралцаxуйг дэмжиx мэргэжлийн байгууллагын чадавxийг бэxжүүлэx төсөл
2016-06-30 16:40:25 ЭЕШ-ын дүн оноо 7 сарын 1- нд гарна
2016-06-24 20:40:27 2016 оны ЭЕШ-ын зохион байгуулалт
2016-06-18 08:18:37 МЭДЭГДЭЛ