Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2017-03-14 18:39:30 Сонсоод ойлгох чадвар шалгасан жишиг даалгавартай танилцаарай
2017-03-13 10:24:27 Хэрхэн амжилттай суралцах вэ?
2017-02-20 08:20:28 Мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ?
2017-02-15 08:19:24 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын төлбөр хийх заавар
2017-02-15 07:38:00 БҮТ –ийн төлөөлөл НАГОЯ их сургуульд ажиллалаа
2017-02-08 08:30:24 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын талаарх зөвлөгөө мэдээлэл өгч байна