Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2017-02-20 08:20:28 Мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ?
2017-02-15 08:19:24 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын төлбөр хийх заавар
2017-02-15 07:38:00 БҮТ –ийн төлөөлөл НАГОЯ их сургуульд ажиллалаа
2017-02-08 08:30:24 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын талаарх зөвлөгөө мэдээлэл өгч байна
2016-12-06 07:53:40 ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ҮНЭЛЭХ, САЙЖРУУЛАХ сэдэвтэй сургалт Япон улсад зохион байгуулагдлаа
2016-08-15 12:50:22 Суралцаxуйг дэмжиx мэргэжлийн байгууллагын чадавxийг бэxжүүлэx төсөл