Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2017-02-15 07:38:00 БҮТ –ийн төлөөлөл НАГОЯ их сургуульд ажиллалаа
2017-02-08 08:30:24 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын талаарх зөвлөгөө мэдээлэл өгч байна
2016-12-06 07:53:40 ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ҮНЭЛЭХ, САЙЖРУУЛАХ сэдэвтэй сургалт Япон улсад зохион байгуулагдлаа
2016-08-15 12:50:22 Суралцаxуйг дэмжиx мэргэжлийн байгууллагын чадавxийг бэxжүүлэx төсөл
2016-08-15 12:50:09 Суралцаxуйг дэмжиx мэргэжлийн байгууллагын чадавxийг бэxжүүлэx төсөл
2016-06-30 16:40:25 ЭЕШ-ын дүн оноо 7 сарын 1- нд гарна