Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2017-05-19 07:19:48 БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ Ж.ГАН-ЭРДЭНЭ: ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАД “ШИЛЭН ТЕХНОЛОГИ” НЭВТРҮҮЛНЭ
2017-05-18 07:51:12 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШИНЭЧЛЭЛ БУЮУ ОЮУТНЫ СУРАХ ҮЙЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
2017-05-17 07:40:20 Суудлын хуваариа хэвлэж аваарай
2017-05-15 13:52:48 Улсын шалгалтын жишиг даалгавар
2017-05-03 16:47:30 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад нийт 40388 шалгуулагчид бүртгүүлсэн байна
2017-04-27 14:37:20 Улсын шалгалт зохион байгуулах тухай