Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2017-11-22 17:03:36 ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЛОО
2017-11-16 09:19:16 СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ “ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
2017-11-01 15:34:26 “ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТ ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ БОЛЛОО
2017-11-01 15:32:35 “ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТ БАЯНХОНГОР АЙМАГТ БОЛЛОО
2017-11-01 13:40:42 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ
2017-10-17 17:54:36 “Хөтөлбөрт суурилсан даалгавар боловсруулах арга зүй” сургалт Хөвсгөл аймагт боллоо