Нээлттэй

дэлгэрэнгүй

Хүртээмжтэй

дэлгэрэнгүй

Мэргэшсэн

дэлгэрэнгүй

Мэдээ мэдээлэл

2019-06-18 12:41:15 ЭЕШ-ЫН ҮНЭЛГЭЭ, ОНОО
2019-06-17 22:38:16 Монгол улсын түүх болон физикийн шалгалтын хэмжээст оноо гарлаа
2019-06-17 22:33:54 "Элсэлтийн ерөнхий шалгалт - 2019" эхэллээ
2019-06-17 22:31:09 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн, оноог шууд мэдээллээ
2019-06-15 10:01:58 Шалгуулагчдын анхааралд
2019-06-14 12:11:47 Шинэ элсэлт боловсрол экспо-2019